Partneri

46.ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU ZÁMOCKÉ HRY ZVOELNSKÉ

mediálne podporili

 lgo RTVS text WEB           MY   NOVINY   
               
 RADIO REGINA white            zvolen24  
               
TV HRONKA              

2019 S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA

 2017

2018 BALADA PRE BANDITU

 2017

2017 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

 2017

2016 CHARLEYHO TETA

2016

2015 ARZENIK A STARÉ DÁMY

2014

2014 SKROTENIE ZLEJ ŽENY

2014

2013 PREKLIATY BÁSNIK

2011

2012 LEKÁRSKE TAJOMSTVO  

2011

2011 KUPEC BENÁTSKY

2011

2010 LAKOMEC

2010

2009 NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY

2009

 2008 ČERTICE

2008

 2007 KAPITÁN FRACASSE

2007

 2006 KLAMÁR

2006