Zámocké hry Zvolenské

NAJSTARŠÍ DIVADELNÝ OPEN-AIR FESTIVAL NA SLOVENSKU

47. ročník medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské sa koná pod záštitou predsedu BBSK

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry Zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského  (DJGT) v spolupráci so Slovenskou národnou galériou – Zámok Zvolen. Koná sa pravidelne každý rok v júni.

Aktuálny program ZHZ

Mottom 47. Zámockých hier zvolenských je REŠTART. Odkazuje na oživenie festivalu po ročnej pauze, reflektuje dozvuky Roku slovenského divadla aj koncept končiacej 72. sezóny DJGT v znamení demaskovania. Festival sa bude konať v dňoch 4. – 20. júna 2021.

na festivale sme odohrali

04 – 06. júna 2021

Divadlo J. G. Tajovského

Katarína Kucbelová – Peter Palik: ČEPIEC

Živé divadelné metafory inšpirované knihou o autentickom hľadaní svojich koreňov

Inscenácia ČEPIEC začína podobne ako kniha. Katka opúšťa rušné mesto a prichádza na Šumiac, kde ju očakáva jedna z posledných žien, ktorá ešte vie ušiť tradičný šumiacky Čepiec. Túto ženu bude volať Iľka a bude sa u nej učiť tento čepiec ušiť. Spomienky oboch žien sa prelínajú a Katka nachádza viacero paralel so svojím životom. Tiež spoznáva život vo vyľudňujúcej sa obci a je konfrontovaná s ich každodennými problémami. Niektoré vyplývajú z povrchného čiernobieleho myslenia, iné zo strachu odhodiť ochranný obal a odhaliť vnútro.

8. júna 2021

Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka : PÁN STROM

Nostalgická hra Stanislava Štepku ako festivalová pocta slovenskému autorskému divadlu.

Príbeh „o živej drevine“ – storočnom strome a dianiach vôkol neho, ktorý sa poeticky a úsmevne dotýka harmonického spolunažívania človeka s prírodou. Inscenácia prináša čoraz aktuálnejšie environmentálne posolstvo o nutnosti navzájom sa rešpektovať s našim okolím.

10. júna 2021

Divadlo A. Baraga Nitra

Federico García Lorca – Anna Saavedra: DOM

Odvážny súčasný prepis nadčasovej Lorcovej drámy o potrebe slobody.

Odvážna úprava Lorcovej divadelnej paraboly o dominantnej matke, medzigeneračnom súboji a prebúdzajúcich sa vášňach otvára aj tabuizovanú tému sexuality, spoločenských noriem, predsudkov a spoločenského odsúdenia. Počas vynúteného obdobia smútku Bernarda izoluje svoj dom od okolitého sveta. Metaforická výpoveď o človeku, ktorý hľadá svoje miesto v zložitej dobe a všeľudských hodnotách, ktoré prežívajú napriek všetkému. Inscenácia polemicky nadväzuje na slávnu inscenáciu Jozefa Bednárika spred viac ako štyroch desaťročí

11. júna 2021

SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV (SĽUK)

SĽUK – výber z tvorby

Strhujúce príbehy z našich dejín a regiónov, ktoré vznikli pri príležitosti 70. výročia vzniku SĽUK-u.

Cifry späté s tradičnou kultúrou zdôrazňujú interpretačné výkony hudobníkov, spevákov a tanečníkov. Symbolické Tatry obsahujú pestrú paletu reprezentatívnych goralských a podtatranských piesní a tancov. Na festivale ZHZ evokujeme tvorbu súboru odkazom na jeho unikátny zlatý fond a súčasnú tvorbu.

12. júna 2021 

Národné divadlo Brno
(Česká republika)

Predstavenie sa kvôli nepriaznivej predpovedi počasia odohralo v sále DJGT o 21:00 na predstavenie PLATILI vstupenky I.miesto (rad. 1 – 9 (R1 až R9)).
V prípade že ste mali  II.miesta (rad 10.-12 (R10 až R12)) vstupné Vám bude na požiadnie vrátené do 30.06.2021 

Carlo Goldoni: MIRANDOLÍNA

Temperamentná komédia svetoznámeho dramatika ušitá na mieru jej aktérom.

Mirandolína je svojrázna temperamentná a veselá majiteľka hostinca. Rovnako dobre rozumie podnikaniu ako aj dotieravým nápadníkom. V podaní výrečnej a výnimočnej herečky Terezy Groszmannovej ide o kultové stvárnenie brnianskeho divadla. Goldoniho hra ponúka všetky prvky úspešnej commedie dell´arte: hravosť, ľudové postavy, dynamické herecké výstupy, šťavnaté dialógy plné dvojzmyslov aj prekvapenie v podobe „krotenia zlého muža“ – odporcu žien baróna di Ripafratta.

13. júna 2021

Bábkové divadlo Košice

Mária Ďuríčková – Peter Palik: GUĽKO BOMBUĽKO

Pôvabný a nestarnúci rozprávkový príbeh v súčasnej úprave pre najmenších divákov.

Hravá divadelná rozprávka určená pre najmenších divákov. Hlavná postava rozprávky je skutočne netypická, pretože je ňou zvedavé klbko vlny, ktoré jedného dňa vypadne z košíka starej mamy a zakotúľa sa na dvor. Tam sa kamarátske klbko zoznámi so všetkými jeho obyvateľmi. Posolstvo príbehu je doplnené o zaujímavý interaktívny prvok a napätie pri sledovaní cesty Guľka Bombuľka.

15. júna 2021

Divadlo Pôtoň Bátovce

Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: PASTIERSKA SYMFÓNIA

Rituálna scénická esej na motívy Bačovej ženy, v ktorej sa prelína tradičné s moderným

Jedinečné profesionálne Divadlo Pôtoň sa tematicky dlhodobo zameriava na zaujímavé a silné príbehy zo slovenských dejín. Pastierska symfónia odkazuje na vývoj vzťahu človeka k prírode a k tradíciám interpretáciou motívov z  klasickej drámy I. Stodolu odohrávajúcej sa v prostredí Demänovskej doliny. Témy ako tradičná rodina a jej narušenie, viera a zatratenie, pamäť a zabúdanie prepojená s analýzou prítomnosti sú podporené originálnym a atraktívnym scénickým jazykom. 

16. júna 2021 /streda/

Slovenské komorné divadlo Martin

Róbert Mankovecký, Jiří Havelka: ZEM PAMÄTÁ

Atraktívna hudobná biografia speváka Karola Duchoňa pomenovaná podľa jeho slávneho hitu Zem pamätá.

Vychytená martinská inscenácia, ktorá prostredníctvom piesní a osudu populárneho speváka vypovedá aj o období reálneho socializmu. Karol Duchoň, jeden z najväčších talentov našej populárnej hudby sedemdesiatych rokov minulého storočia, bol prirovnávaný ku Karlovi Gottovi a označovaný za slovenského Toma Jonesa. Jeho piesne sú stále hitmi, ale jeho život je typickým príbehom o nezvládnutí slávy a úspechu. Martinské divadlo v spolupráci s renomovaným režisérom vytvorili z Duchoňovho krátkeho a búrlivého osudu univerzálnu metaforu.

17. júna 2021 o 17:00 online záznam

Slovenské vojvodinské divadlo
Slovačko vojvođansko pozorište

 

online záznam

}

17:00-19:00

bezplatný vstup

Katarína Mišíková – Hitzingerová: TILDA

Tilda je predstavenie o dievčatku, ktoré už ako päťročné začalo čítať jednu knihu za druhou. Jej rodičia však čítanie kníh nepovažovali za činnosť, ktorá by človeka niekam posunula a zabezpečila mu kariéru či živobytie. Tilda veľmi chce chodiť do školy, ale jej rodičia vzdelávanie považujú za mrhanie času. Nakoniec sa im vďaka protekcii a aby sa Tildy zbavili vybavia školu, kde stretne skvelú učiteľku Meduškovú. Ich osudy sa prepoja. Kľúčovou postavou je riaditeľka školy Byvolská, ktorá je príkladom absolútne nepedagogickým, neľudským, šikanuje, osočuje a zavádza absurdnú diktatúru. Celé dielo režisérka postavila na magike, na detskej duši a jej krehkosti, ktorá aj nám dospelým zostáva do konca života, len ju bohužiaľ niekedy necháme „obrásť“ materializmom a neempatickosťou.

 Cieľová skupina divákov je od školárov až po dôchodcov preto, že v každom z nás je Tilda a nikdy by sme sa jej nemali vzdať.

 “… každý máme svoj príbeh … a každý z nás niekedy ten svoj, ten, ktorý sa schoval hlboko v duši bojí prečítať…lebo čo ak ………” Katarína Mišíková Hitzingerová

Réžia: Katarína Mišíková Hitzingerová, Asistent réžie: Ján Privizer, Autorka textu: Katarína Mišíková Hitzingerová na motívy knihy Roalda  Dhala Matilda, Autor hudby: Rὀbert Mikla, Scéna a kostým: Miroslav Harbula

 Osoby a obsadenie:

MATILDA   –   Mia Gedrová

PANI ČERVOHORSKÁ   –   Zuzana Tarnociová

PÁN ČERVOHORSKÝ   –   Ján Bohuš

RIADITEĽKA BYVOLSKÁ   –   Olga Ćosićová

UČITEĽKA MEDUŠKOVÁ   –   Marína Turčanová

AMANDA MUŠKOVÁ   –   Petra Sirácka

RUDO BACHNOŠĽAP   –   Milan Hansman

LEVANDUĽA ATRAMENTOVÁ   –   Maja Tótová

18. júna 2021

Divadlo na Jezerce, Praha
(Česká republika)

Jaromír Rašín: SLÁVA STROJŮ A MĚST

Charizmatický Jaroslav Dušek v netradičnej vízii budúceho sveta z roku 1929

Hudobná, výtvarná a divadelná udalosť interpretovaná vizionárom súčasného sveta Jaroslavom Duškom v jedinečnom divadelnom spojení s výtvarníkom Petrom Niklom a hudobníkom Ondřejom Smeykalom. Cez príbeh nemeckého redaktora, amerických inžinierov a českého včelára odhaľuje v scénických podobenstvách falošný pocit, že môžeme mať všetko, vrátane prírody, pod kontrolou. Jaroslav Dušek, režisér a predstaviteľ mnohých postáv, vrátane ženských, približuje inscenáciu takto: „Pretože ide o včely, je to chutná a pikantná groteska, ktorá občas pichne láskavým žihadlom.“

FESTIVALOVÝ PODCAST – Park Ľudovíta Štúra

Naživo nahrávaný podcast za prítomnosti verejnosti na tému večernej inscenácii  Festivalové podcasty vedie herec RICHARD SANITRA.

FESTIVALOVÝ TELEGRAM – trasa DJGT-Zvolenský zámok

Unikátne zložená festivalová skupina hercov a herečiek DJGT spolu s hosťami prinesie atmosféru Zámockých hier zvolenských do centra Zvolena. Každá etuda sa na trase divadlo-zámok zopakuje niekoľkokrát.

FESTIVALOVÝ ENVIRO STÁNOK

Príležitosť pre návštevníkov festivalu inšpirovať sa konkrétnymi tipmi, ako chrániť životné prostredie. Zvolenská iniciatíva OČAMI PRÍRODY odpovie na lokálne aj globálne otázky od separovania cez recyklovanie, upcyklovanie, redukciu odpadu až po zelenú filozofiu a konkrétne rady v rámci mesta Zvolen.

Galéria ZHZ

Usporiadateľ

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

v spolupráci

so SNG Bratislava – Zámok Zvolen

Festival z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

s finančnou podporou BBSK

 

s finančným prispením Mesta Zvolen

Mediálni partneri

Sponzori a reklamní partneri ZHZ 2021

Kontakty

ADRESA:
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
POKLADŇA:
Po – Pia: 11:00 – 13:30 / 14:00 – 17:00. hodinu pred predstavením na Zvolenskom zámku alebo v pokladni DJGT.
Tel. 045-55 51 226
e-mail: [email protected]
INFORMÁCIE:
Informátor: 045-55 51 222
Obchodno-marketingové oddelenie : 045-55 51 208, 045-55 51 246, 0905 932 245, 0905 932 246

Kontaktný formulár

2 + 8 =