ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ

NAJSTARŠÍ DIVADELNÝ OPEN-AIR FESTIVAL NA SLOVENSKU

48. ročník medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské  – 3.6.2022 – 12.6.2022

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry Zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku. Organizátorom je Divadlo J.G.Tajovského (DJGT) v spolupráci so Slovenskou národnou galériou – Zámok Zvolen, s  podporou Mesta Zvolen a finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Koná sa pravidelne každý rok v júni.

Motto festivalu:  DOMOV

Metaforicky sa z hviezdnych výšin vraciame  ku koreňom a domovu. ZHZ 2022 budú v znamení kvalít, ktoré vytvárame v mieste svojho domova pre našich skutočných aj pomyselných susedov. Festival posilňuje komunikovanie regionálnych tém a program sa rozširuje o zámer byť platformou pre kreatívne sieťovanie vzájomne sa inšpirujúcich miestnych komunít. V environmentálnom duchu presúvame akcent na lokálne, aby sme mohli vytvoriť jedinečný príspevok ku globálnemu a celospoločenskému dianiu. Transformujeme ideu festivalu v centre Slovenska na ideu festivalového lídra v ponúkaní impulzov tohto regiónu.

Aktuálny program ZHZ

2. JÚN 2022

02.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto: 12 €
II.miesto: 10 €

PREDPREMIÉRA

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

Johann Nestroy: VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA

Klasická komédia s kupletmi

3. JÚN 2022

03.06.2022

}

9:00 - 12:00

park ľ.štúra zvolen

vstup voľný

RÁDIO REGINA U VÁS

Živé vysielanie Rádia Regina Stred zo Zvolena prinesie množstvo zaujímavých hostí a informácií

03.06.2022

}

19:30

trasa djgt - zámok

vstup voľný

BUBNOVÁ SHOW Campana Batucada

Atraktívna bubnová šou na trase DJGT – ZÁMOK ohlási začiatok 48. ročníka ZHZ. Oficiálne otvorenie festivalu sa uskutoční na zámku a nasledovať bude slávnostná premiéra DJGT pripravená špeciálne na zámocké nádvorie.

03.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto: na pozvánky
II.miesto: 12€

PREMIÉRA

Dĺžka predstavenia: 2hod + 20 min prestávka

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

Johann Nestroy: VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA

Klasická komédia s kupletmi

Hra Vyhodiť si z kopýtka (Einen Jux will er sich machen, 1842) patrí k jeho najčastejšie uvádzaným komédiám. Dynamicky spája nespútané žartovanie a neočakávané zápletky s ešte nepredvídateľnejšími rozuzleniami. Noblesná atmosféra, kostýmová vznešenosť, svižné humorné dialógy, vtipné postavy, aktuálne pôsobiace piesne – kuplety a akčne komponované situačné strihy robia z tejto hry nadčasový obraz nemeniacich sa ľudských vlastností a túžob.
Neopakovateľné čaro Nestroyovej komiky spočíva v tom, že svojich hrdinov vystavuje neskutočne bláznivým situáciám. Pred očami užasnutého publika dostávajú ranu za ranou ako zásahmi elektrického prúdu. Nestroy ich neľútostne ženie z problému do problému. Diváci sa smejú panike, chaosu a nástrahám, ktoré autor zosnoval. Sú to momenty, pri ktorých by vám v reálnom živote zamrzol úsmev na perách, ale vidiac ich v divadle sa skvele zabávate. Aj dnes!

4. JÚN 2022

04.06.2022

}

10:00

SNG Zámok Zvolen

VSTUPNÉ: 2€

Rezervácia na tel. čísle 045/2453001 alebo mailom na [email protected]
Kapacita je obmedzená.

DIVADELNÁ BAŠTA NA ZÁMKU – OŽIVENÉ OBRAZY

V obrazoch na zámku je skrytých mnoho príbehov. Na tvorivom stretnutí venovanom divadlu sa pokúsime vybrané príbehy oživiť a vymyslieť, čo by sa s postavami na obraze mohlo diať, keby sa mohli hýbať. Špeciálna festivalová verzia podujatia

Sobotná bašta počas ZHZ je určená pre deti od 5-12 rokov.

04.06.2022

}

12:30

park pred zámkom Zvolen

vstup voľný

Dĺžka predstavenia: 45 min bez prestávky

DIVADLO ZELIENKA

Daniel Detto: ČAROVNÝ KLOBÚK

Divadlo Zelienka je jediným neprofesionálnym – ochotníckym divadelným súborom pôsobiacim v meste Zvolen. Jeho tradícia siaha až do časov Dramatického združenia Detvan (1932). V exteriéri pred zámkom odohrajú rozprávku o tom, ako sa z bežného klobúka stane klobúk „čarovný“. Podarí sa neskúsenému mládencovi prekabátiť figliarov, ktorí ho oklamali? Zvíťazí zdravý sedliacky rozum?

04.06.2022

}

cca 13:30

lesnícke a drevárske múzeum zvolen

VSTUPNÉ: 2 €, zľavnené vstupné 1 €

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred na [email protected]  alebo na tel. čísle +421 918 82 8710

LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM

Prehliadka expozície HLAS LESA spojená pracovným listom o zvieratkách

Výstava Hlas lesa predstavuje tému les ako prírodné spoločenstvo v podobe diorámy a súčasne približuje vývoj lesného hospodárstva na Slovensku od počiatkov až po súčasnosť.
Po dohode môžu deti po návšteve rozprávok festivalu ZHZ navštíviť aj túto výstavu s výkladom a interaktívnymi možnosťami ako počúvanie zvukov jednotlivých zvieratiek.

04.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto:12 €
II.miesto: 10 €

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

Johann Nestroy: VYHODIŤ SI Z KOPÝTKA

Klasická komédia s kupletmi

5. JÚN 2022

05.06.2022

}

19:00

park Ľ. štúra zvolen

vstup voľný

FESTIVALOVÝ PODCAST

Špeciálna edícia FESTIVALOVÝCH PODCASTOV, ktorých nahrávanie je prenesené  do exteriéru. Záujemcovia si ich budú môcť nielen vypočuť, ale aj naživo vidieť atmosféru pri nahrávaní. Za mikrofón si sadnú festivalové osobnosti a zaujímaví hostia.

05.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto:12 €
II.miesto: 10 €

 

Dĺžka predstavenia: 75 min bez prestávky

ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA

Dana Dinková – Branislav Kostka: ÉDITH PIAF

Hudobno-dramatické a tanečné dielo o živote svetoznámej speváčky

„Budem spievať tak nahlas, že ma bude počuť celý Paríž – až na vrchole Eiffelovej veže budú ľudia otvárať okná a počúvať.“ Slová, ktoré vyslovila na začiatku svojej kariéry slávna šansoniérka Édith Piaf, predznamenali jej závratnú hudobnú dráhu, ktorá sa stala jedným z najväčších symbolov francúzskej hudobnosti. Snáď nikto v ušiach verejnosti nereprezentuje umenie „spevu srdcom“ tak, ako táto charizmatická drobná žena. Jej spev sa podivuhodne prelínal s jej dramatickými životnými osudmi. Práve im je venované multižánrové autorské dielo režisérky a choreografky Dany Dinkovej a hudobného skladateľa Branislava Kostku. Vznikla inscenácia naplnená emotívnou hudbou, strhujúcim tancom a sugestívnymi dramatickými výkonmi. Édith Piaf ako tragédka šansónu patrí k najväčším postavám hudby 20. storočia a je neodmysliteľne spojená so svojím rodným Parížom.

choreografia a réžia: Dana Dinková, libreto: Dana Dinková, hudba: šansóny Edith Piaf s kompozíciou Branislava Kostku, kostýmy: Adriena Adamíková, scéna: Lucia Šedivá, asistent choreografií: Ivica Danihelová

účinkujú: Mariana Mackurová, Veronika Szabová, Tomáš Laci / Giovanni Buttacavoli / Lukáš Cenek, Tomáš Laci, Andrej Andrejkovič, Matej Struhár, Radoslav Kuric, Dušan Kubíny, Marián Hadraba, Jozef Maliňák

6. JÚN 2022

06.06.2022

}

10:00

sála djgt

Dĺžka predstavenia: 100 min s prestávkou

DIVADLO AKADÉMIE UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA

Tadeusz Słobodzianek: NAŠA TRIEDA

Vzťahy spolužiakov jednej triedy pred, počas a po druhej svetovej vojne.

Na pozadí reálnych historických udalostí Tadeusz Słobodzianek zachytáva poľsko-židovské vzťahy spolužiakov jednej triedy, a to pred, počas a po vojne. Pravdepodobne najzávažnejšou udalosťou, ktorá otrasie vzťahmi kolektívu a rozdelí ho na dva samostatné tábory, sa v príbehu hry stáva pogrom spáchaný zo strany Poliakov na Židov, konkrétnejšie zo strany vlastných rovesníkov. Inscenáciu hry Naša trieda – s podtitulom Gens una sumus (v preklade z latinčiny Sme jeden rod alebo Sme jedna rodina) – uviedlo Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici v slovenskej premiére v roku 2021 s poslucháčmi tretieho ročníka bakalárskeho stupňa Katedry herectva FDU AU. Pod režijným vedením prof. Mgr. Ljuboslava Majeru si kládli zásadné otázky: „Kto má pravdu, a kto nie? Má každý vlastnú pravdu? A je to v poriadku?“ Javiskové spracovanie Słobodziankovej hry poukazuje na stále prítomnú neochotu zmeniť naučený stereotyp vnímania a akceptovať rozdielnosti čo i len v rámci spoločného kolektívu jednej triedy.

06.06.2022

}

10:00

Krajská knižnica Ľ. Štúra

vstup voľný

SVET POVESTÍ PETRA URBANA

Podujatie o tvorbe jubilujúceho regionálneho autora a pedagóga UMB v Banskej Bystrici, Petra Urbana.

06.06.2022

technická univerzita Zvolen

vstup voľný

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Lesnícka fakulta TUZVO:
VIRTUÁLNA JASKYŇA
Predstavenie technológie a rastového simulátora Sibyla bežne verejnosti neprístupné. Hlavná budova TUZVO (zraz pri vchode).
2 vstupy po 10 osôb 14.00-14.30 a 14.30-15.00

SOKOLIARI
Prehliadka voliér s dravcami, ukážka nácviku sokoliarov. Areál TUZVO (zraz pri Sokoliarni).
Bez nahlasovania. Bezplatne, ale vítaný je dobrovoľný príspevok pre dravcov.
2 predstavenia 15.00-15.30 a 15.30-16.00

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO🙂
DAŽĎOVÉ ZÁHRADY – Zachytávanie a využitie dažďovej vody v areáli TUZVO (projekt BIOTECH)
Predstavenie projektu BIOTECH technických opatrení na zachytávanie dažďovej vody, zelená strecha a včelí bufet. Areál TUZVO (zraz pri aule). 
každý deň od 15.00-15.30

06.06.2022

}

17:00

štúdio djgt

Dĺžka predstavenia: 60 min bez prestávky

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

Petr Šabach – Peter Palik – Miro Mihálek: POSTARAJ SA!

Veselé i vážne príhody barového muzikanta na materskej dovolenke.

Príhody v interpretácii Ondřeja Daniša a réžii Petra Palika budú blízke každému, kto mal niekedy dočinenia s malými deťmi. Ihrisko, pieskovisko, boj o lopatku, stavanie z kociek, kočíkovanie, nakupovanie, prebaľovanie, neporiadok v detskej izbe a nevyhnutné stúpenie bosou nohou na tú najšpicatejšiu hračku patrí k tradičnému folklóru starostlivosti o dieťa. Popri tom sa hlavný hrdina zamýšľa aj nad sebou samým a nad tým, čo mu zo života „pred dieťaťom“ chýba a čo vlastne ani nie. Skúša sa popasovať s nástrahami všedných dní a napokon si uvedomí, že boli vlastne úplne jedinečné.

Komické, ironické i smutné rozprávanie o živote otca a malého chlapca .

06.06.2022

}

19:00

park Ľ. štúra zvolen

vstup voľný

FESTIVALOVÝ PODCAST

Špeciálna edícia FESTIVALOVÝCH PODCASTOV, ktorých nahrávanie je prenesené  do exteriéru. Záujemcovia si ich budú môcť nielen vypočuť, ale aj naživo vidieť atmosféru pri nahrávaní. Za mikrofón si sadnú festivalové osobnosti a zaujímaví hostia.

06.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto: 19 €
II.miesto: 17 €

 

2 h 30 min + prestávka

UPOZORNENIE: Počas predstavenia sa na javisku fajčí

DIVADLO ARÉNA

Jaroslav Hašek: JOSEF ŠVEJK

Skvelý humoristický román „Osudy dobrého vojaka Švejka“ po prvýkrát na slovenskej divadelnej scéne!

Groteska plná ľudských karikatúr, podivných figúrok a neobvyklých situácií o žalostných pomeroch panujúcich v rozkladajúcom sa Rakúsku-Uhorsku. A nielen tam… Vojak Švejk, predajca „čistokrvných“ psov, sa zapletie do kolotoča príprav na veľkú vojnu. Na svojej ceste stretáva zástupy groteskných postavičiek, zažíva neuveriteľné príhody, prechádza celým radom viac či menej napínavých príhod a snaží sa za každú cenu prežiť – u seba doma, pred odvodovou komisiou, vo väzení, v blázinci, v krčme či vo vlaku. Josef Švejk je jeden z nás. Všetci si myslia, že je slabomyseľný, ale on len úprimne pomenúva blbosť ľudskú v jej čírej podobe. Práve dnes je čas priniesť príbeh o takomto človeku – hrdinovi, ktorý môže slobodne vyjadriť svoj názor iba v blázinci. Postava Švejka zľudovela a je neodmysliteľne spojená s národom českým.

7. JÚN 2022

07.06.2022

}

10:00

sála djgt

Dĺžka predstavenia: 70 min bez prestávky

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ

Jill Tomlinson: O SLIEPKE, KTORÁ SA NEVZDALA

Príbeh o odvážnej sliepke, ktorá po každom neúspechu znovu naberie silu

Bábkové divadlo na Rázcestí opäť siahlo po, na Slovensku neveľmi známej, knižnej predlohe britskej spisovateľky Jill Tomlinson, ktoré patria k najobľúbenejším a najpredávanejším detským knihám za posledných 40 rokov. Autorka tvrdí, že príbehy o mláďatách výborne korešpondujú s emocionálnymi potrebami malých detí a nepripúšťajú rozdiely vo farbe pleti či v sociálnom statuse. Sliepka je mierumilovné, pokojné a užitočné zviera. Je múdra, všeličomu rozumie, je vďačná, ak sa o ňu staráme. O svoje kuriatka sa veľmi stará, chráni ich pred nebezpečenstvom, schováva pod krídla, umýva, suší a naučí ich všetkému, čo majú vedieť. Tej našej dala Jill Tomlinson meno Hilda. Keď sa Hilda pre niečo rozhodne, nič ju nezastaví. Hilda má odvážne srdce. A Hilda sa nikdy nevzdáva.

07.06.2022

}

cca 11:30

lesnícke a drevárske múzeum zvolen

VSTUPNÉ: 2 €, zľavnené vstupné 1 €

LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM

Prehliadka expozície HLAS LESA spojená pracovným listom o zvieratkách

Výstava Hlas lesa predstavuje tému les ako prírodné spoločenstvo v podobe diorámy a súčasne približuje vývoj lesného hospodárstva na Slovensku od počiatkov až po súčasnosť.
Po dohode môžu deti po návšteve rozprávok festivalu ZHZ navštíviť aj túto výstavu s výkladom a interaktívnymi možnosťami ako počúvanie zvukov jednotlivých zvieratiek.

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred na [email protected]  alebo +421 918 82 8710

07.06.2022

technická univerzita Zvolen

vstup voľný

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

Bez nahlasovania.

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Lesnícka fakulta TUZVO:
VIRTUÁLNA JASKYŇA
Predstavenie technológie a rastového simulátora Sibyla bežne verejnosti neprístupné. Hlavná budova TUZVO (zraz pri vchode). 2 vstupy po 10 osôb 14.00-14.30 a 14.30-15.00

SOKOLIARI
Prehliadka voliér s dravcami, ukážka nácviku sokoliarov. Areál TUZVO (zraz pri Sokoliarni).
Bezplatne, ale vítaný je dobrovoľný príspevok pre dravcov.
2 predstavenia 15.00-15.30 a 15.30-16.00

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO🙂
DAŽĎOVÉ ZÁHRADY – Zachytávanie a využitie dažďovej vody v areáli TUZVO (projekt BIOTECH)
Predstavenie projektu BIOTECH technických opatrení na zachytávanie dažďovej vody, zelená strecha a včelí bufet. Areál TUZVO (zraz pri aule). Každý deň od 15.00-15.30

07.06.2022

}

16:00

podpolianske osvetové stredisko

vstup voľný

DIVADELNÉ POKLADY

VERNISÁŽ VERNISÁŽ PREZENTÁCIA DIVADELNÝCH SÚBOROV VO ZVOLENE, DETVE A KRUPINE

V priestoroch POS bude od 6. 6. do 10. 6. 2022 inštalovaná výstava, ktorá pútavým spôsobom priblíži
činnosť ochotníckych divadelných súborov z okresov Detva, Zvolen a Krupina.

07.06.2022

}

17:00

Stará radnica zvolen

vstup voľný

ZHZ BIOGRAF

Premietanie filmov Akadémie umení v Banskej Bystrici spojené s diskusiou.

07.06.2022

}

19:00

park Ľ. štúra zvolen

vstup voľný

FESTIVALOVÝ PODCAST

Špeciálna edícia FESTIVALOVÝCH PODCASTOV, ktorých nahrávanie je prenesené  do exteriéru. Záujemcovia si ich budú môcť nielen vypočuť, ale aj naživo vidieť atmosféru pri nahrávaní. Za mikrofón si sadnú festivalové osobnosti a zaujímaví hostia.

07.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto: 23 €
II.miesto: 21 €

 

Dĺžka predstavenia: 130 minút s prestávkou

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU, Brno ČR

Jiří Havelka a kolektív: GADŽOVÉ JDOU DO NEBE

Comedy Ghetto. Wanna stand up to racism? Wanna stand up? Let´s stand up then!

Legendárne brnianske divadlo prináša na zámocké nádvorie provokatívnu „ghetto-komédiu“ v réžii Jiřího Havelku. Že nemáte predsudky? Že nevidíte čiernobielo? Tak sa vydajte na česko-rómsku stand-up expedíciu do hlbín vlastných šedých buniek mozgových. Unikátny dynamický česko-rómsky tím prináša sondu do vzájomného spolužitia. Predsudky na oboch stranách glosuje s humorom (i bez neho) a so živou hudbou. Autorské dielo vzniklo v réžii jedného z najzaujímavejších a najvšestrannejších tvorcov súčasného českého divadla, ktorý svoje originálne a cenami ovenčené inscenácie často stavia práve metódou kolektívnych improvizácií a opakovane dokazuje, že mu nie sú cudzie ani horúce spoločenské témy ani prekvapivé formy ich prenosu na divadelnú scénu. Téma domov v tejto inscenácii nadobúda mnohé nečakané významy!

8. JÚN 2022

08.06.2022

}

10:00

sála djgt

Dĺžka predstavenia: 55 min bez prestávky

BÁBKOVÉ DIVADLO BRATISLAVA

Rudyard Kipling: MAUGLÍ

Tvoja stopa je mojou stopou, tvoj brloh je mojím brlohom.

Počujete to chvejivé zunenie? Džungľa dnes vydáva celkom iné zvuky než v ostatných obdobiach roka. Nastáva Čas nových zvukov. A kto má tento čas najradšej? No predsa Mauglí. Dnes sú však všetci na nohách, pretože Mauglí zmizol. Čo ak sa niekde stratil? Čo ak ho uniesli opice alebo Pruhovaní? Čo ak džungľu opustil a už sa nevráti? Džungľa musí vziať stopovanie do vlastných rúk. Spolu s vlčou svorkou, medveďom Balúom, panterom Bagírom, so slonom Thá či s hadom Kaa sa vyberieme na cestu divočinou. Pohybovo-bábková inscenácia pre deti vznikla na námet kultovej Knihy džunglí. Zbystrite zmysly a vydajte sa s nami hľadať stopy po nezvestnom Mauglím vo farbách, vôňach a rytmoch džungle. Treba však postupovať opatrne, lebo iba nohy kráčajúce bez hluku, oči vidiace v tme a uši, čo v brlohu zachytia najslabší závan vetra, môžu nájsť cestu na miesto, ktoré je skutočným DOMOVOM.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

08.06.2022

}

10:00

Krajská knižnica Ľ. Štúra

vstup voľný

ROZPÁVKY Z PALETY

Čítanie z knihy Rozprávky z palety umeleckého šéfa a režiséra DJGT Petra Palika. V interpretácii hercov DJGT ožije niekoľko farebných príbehov pre deti. Zadarmo pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

08.06.2022

}

cca 11:15

lesnícke a drevárske múzeum zvolen

VSTUPNÉ: 2 €, zľavnené vstupné 1 €

LESNÍCKE A DREVÁRSKE MÚZEUM

Prehliadka expozície HLAS LESA spojená pracovným listom o zvieratkách

Výstava Hlas lesa predstavuje tému les ako prírodné spoločenstvo v podobe diorámy a súčasne približuje vývoj lesného hospodárstva na Slovensku od počiatkov až po súčasnosť.
Po dohode môžu deti po návšteve rozprávok festivalu ZHZ navštíviť aj túto výstavu s výkladom a interaktívnymi možnosťami ako počúvanie zvukov jednotlivých zvieratiek.

Skupinové návštevy je potrebné nahlásiť vopred na [email protected]  alebo +421 918 82 8710

08.06.2022

technická univerzita Zvolen

vstup voľný

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

 

 

 

 

 

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Lesnícka fakulta TUZVO:
VIRTUÁLNA JASKYŇA
Predstavenie technológie a rastového simulátora Sibyla bežne verejnosti neprístupné. Hlavná budova TUZVO (zraz pri vchode).  2 vstupy po 10 osôb 14.00-14.30 a 14.30-15.00

SOKOLIARI
Prehliadka voliér s dravcami, ukážka nácviku sokoliarov. Areál TUZVO (zraz pri Sokoliarni).
Bez nahlasovania. Bezplatne, ale vítaný je dobrovoľný príspevok pre dravcov.
2 predstavenia 15.00-15.30 a 15.30-16.00

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO🙂
DAŽĎOVÉ ZÁHRADY – Zachytávanie a využitie dažďovej vody v areáli TUZVO (projekt BIOTECH)
Predstavenie projektu BIOTECH technických opatrení na zachytávanie dažďovej vody, zelená strecha a včelí bufet. Areál TUZVO (zraz pri aule). Každý deň od 15.00-15.30

Drevárska fakulta TUZVO:
DIZAJNÉRIUM – Dizajn nábytku a interiéru
Predstavenie študentských prác v oblasti dizajnu nábytku a interiéru. Hlavná budova TUZVO (vstup do co-workingového centra). Bez nahlasovania.
8.6. 14.30-16.00, 9.6. 14.00-16.00, 10.6. 14.00-16.00

08.06.2022

}

17:00

štúdio djgt

VSTUPNÉ: 10 €

20% zľava pre študentov, dôchodcov a držiteľov ZŤP

DIVADLO PÔTOŇ, Bátovce

Iveta Ditte Jurčová – Michal Ditte: TERRA APATHY

Pôsobivé spracovanie príbehu dávnej ekologickej katastrofy obce Horné Opátovce

Tvorcovia inscenácie nadväzujú projektom na dramaturgickú líniu dokumentárneho divadla, v ktorej sa venujú zabudnutým alebo tabuizovaným témam. Horné Opatovce boli jednou z najstarších obcí svätokrížskej (žiarskej) kotliny. Terra Apathy (Zem Opáta) bola súčasťou majetku kláštora v Hronskom Beňadiku a slúžila ako oblasť pre ťažbu dreva a lov. V roku 1950 sa tu začalo s výstavbou obrovskej hlinikárne. Po spustení výroby dopadalo na obec viac než 500 kilogramov koncentrovaných exhalátov ročne. Ako prvé zahynuli včely, neskôr ostatný hmyz, z paše sa nevrátil hospodársky dobytok, vyschli všetky ovocné aj ihličnaté stromy. Obyvatelia mali najrôznejšie zdravotné ťažkosti, hoci ich životný štandard sa zvýšil. Príbeh je parafrázou našej civilizácie, ktorá sa za zvyšovaním svojho komfortu ženie cez likvidáciu svojho životného priestoru. Tému dávnej ekologickej katastrofy v našom regióne podčiarkuje aj scénografia z káblov, odpadových materiálov a led pásov.

08.06.2022

}

19:00

park Ľ. štúra zvolen

vstup voľný

FESTIVALOVÝ PODCAST

Špeciálna edícia FESTIVALOVÝCH PODCASTOV, ktorých nahrávanie je prenesené  do exteriéru. Záujemcovia si ich budú môcť nielen vypočuť, ale aj naživo vidieť atmosféru pri nahrávaní. Za mikrofón si sadnú festivalové osobnosti a zaujímaví hostia.

08.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto: 12 €
II.miesto: 10 €

            20% zľava pre študentov, dôchodcov                a držiteľov ZŤP

Dĺžka predstavenia: 90 min bez prestávky

GEIŠBERGOVCI & BALKANSAMBEL

NA MODREJ PLANÉTE – KONCERT

Balkansambel je originálne zoskupenie slobodomyseľných muzikantov zbláznených do balkánskej hudby a všetkých hudobných prejavov zaváňajúcich etno hudbou. Na festivale Zámocké hry zvolenské predstavia svoj projekt Na modrej planéte. V zložení kapely sú prítomné osobnosti známe tak z divadelnej ako aj hudobnej scény. Slovenský crossover spája tradičný divadelný folk s kompozíciami v balkánskom duchu. Tanečné pesničky ako z balkánskeho trubkárskeho festivalu striedajú intímne balady a meditatívne zvukové plochy. Projekt vyšiel aj na CD a autorsky za ním stoja Martin Geišberg, Daniel Špiner a Marek Pastírik.

9. JÚN 2022

09.06.2022

}

10:00

vstup voľný

DIVADELNÉ PRECHÁDZKY ZVOLENOM 

KOMENTOVANÁ PRECHÁDZKA PO STOPÁCH DIVADELNEJ HISTÓRIE MESTA ZVOLEN

Dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová prevedie záujemcov širším centrom Zvolena a priblíži im miesta, kde to v minulosti žilo divadlom. Ide o rozšírenie virtuálneho projektu Divadelné prechádzky Divadelného ústavu Bratislava o živý výklad a sprevádzanie. Nenáročná trasa povedie od DJGT po Zámok Zvolen.

trasa DJGT – ZÁMOK, začiatok pred hlavným vchodom DJGT

09.06.2022

technická univerzita Zvolen

vstup voľný

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

 

 

 

 

 

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Lesnícka fakulta TUZVO:
VIRTUÁLNA JASKYŇA
Predstavenie technológie a rastového simulátora Sibyla bežne verejnosti neprístupné. Hlavná budova TUZVO (zraz pri vchode). Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]
2 vstupy po 10 osôb 14.00-14.30 a 14.30-15.00

SOKOLIARI
Prehliadka voliér s dravcami, ukážka nácviku sokoliarov. Areál TUZVO (zraz pri Sokoliarni).
Bez nahlasovania. Bezplatne, ale vítaný je dobrovoľný príspevok pre dravcov.
2 predstavenia 15.00-15.30 a 15.30-16.00

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO🙂
DAŽĎOVÉ ZÁHRADY – Zachytávanie a využitie dažďovej vody v areáli TUZVO (projekt BIOTECH)
Predstavenie projektu BIOTECH technických opatrení na zachytávanie dažďovej vody, zelená strecha a včelí bufet. Areál TUZVO (zraz pri aule). Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]
každý deň od 15.00-15.30

Drevárska fakulta TUZVO:
DIZAJNÉRIUM – Dizajn nábytku a interiéru
Predstavenie študentských prác v oblasti dizajnu nábytku a interiéru. Hlavná budova TUZVO (vstup do co-workingového centra). Bez nahlasovania.
8.6. 14.30-16.00, 9.6. 14.00-16.00, 10.6. 14.00-16.00

09.06.2022

}

15:30

krajská knižnica Ľ. štúra

vstup voľný

ZVOLENSKÍ HERCI V ÉTERI T. VANSOVÁ: SVEDOMIE

Uvedenie audiozáznamu rozhlasovej hry Dramatického programu Rádia Regina Banská Bystrica v rámci
mini cyklu Zvolenskí herci v éteri.

09.06.2022

}

17:00

kaplnka zámok zvolen

Dĺžka predstavenia: 55 min bez prestávky

DIVADLO ŠTÚDIO TANCA

DOTYK ALŽBETY

Poetická tanečná inscenácia o silnom životnom príbehu Alžbety Gwerkovej Göllnerovej

Inscenácia je poskladaná z poetických obrazov, ktoré zachytávajú fragmenty života Alžbety Gwerkovej a jej partnera, maliara Edmunda Gwerka. Na javisku sa zhmotňuje esencia jej silného životného príbehu naviazaného na náš región. Príbehu o vzdelanej, odvážnej, emancipovanej a významnej žene, o ktorej sa dodnes málo hovorí a píše. O jej nadčasovom demokratickom postoji v dobe rastúcej totality i o jej tragickom konci, z ktorého mrazí o to viac, že sa odohral v neďalekej Kremničke, kde bola Gwerková popravená kvôli jej pôvodu a účasti v Slovenskom národnom povstaní. Impulzom pre vznik inscenácie bola spolupráca na dokumentárnom filme Žena novej doby režisérky Anny Gruskovej. Nádherné i tragické obrazy, ktoré zostali po tejto spolupráci zapísané a niektoré nezrealizované v zošite choreografky Zuzany Ďuricovej Hájkovej, v mnohom inšpirovali túto nevšednú inscenáciu.

09.06.2022

}

19:00

park Ľ. štúra zvolen

vstup voľný

FESTIVALOVÝ PODCAST

Špeciálna edícia FESTIVALOVÝCH PODCASTOV, ktorých nahrávanie je prenesené  do exteriéru. Záujemcovia si ich budú môcť nielen vypočuť, ale aj naživo vidieť atmosféru pri nahrávaní. Za mikrofón si sadnú festivalové osobnosti a zaujímaví hostia.

09.06.2022

}

20:00

sála djgt

            20% zľava pre študentov, dôchodcov                a držiteľov ZŤP

Dĺžka predstavenia: 85 min bez prestávky

DIVADLO J. ZÁBORSKÉHO PREŠOV

Kamila Hladká: BANÍCKE VDOVY

Autentické príbehy baníckych vdov na pozadí historických zmien v Československu

„Viete, aký je to pocit, keď vám zo dňa na deň nepríde domov manžel?“ Autentické príbehy baníckych vdov na pozadí historických zmien v Československu.

10. JÚN 2022

10.06.2022

}

10:00

sála djgt

Dĺžka predstavenia: 65 min bez prestávky

DIVADLO „A“

J. B. P. Moliere: LAKOMEC

Klasická komédia o láske k peniazoch, ktorá môže byť väčšia ako láska k vlastným deťom

Divadlo „A“ z Prievidze patrí k najúspešnejším amatérskym súborom v stredoslovenskom regióne. Počas svojej takmer 70. ročnej existencie, súbor naštudoval desiatky inscenácií od domácich aj svetových autorov a niekoľko krát získal ocenenie Tvorivý čin roka, na celoštátnej prehliadke amatérskych divadiel – Scénická žatva v Martine. Súbor sa prezentoval aj na viacerých festivaloch doma i v zahraničí (Rakúsko, Česko, Srbsko, Slovinsko, Švédsko, Litva, Belgicko, Taliansko, Ukrajina, Maďarsko). Dva krát reprezentoval Slovensko na svetovom festivale amatérskeho divadla Mondial du Theátre v Monaku (2009, 2021). Naposledy s komédiou Lakomec, ktorá je najznámejšou Moliérovou hrou. Hlavnou postavou je necitlivý otec Harpagon, ktorý je pre peniaze schopný obetovať všetko. Keď stratí bohatstvo, tak stratí zmysel života aj posledné zvyšky zdravého rozumu. Vďaka jeho lakomstvu a egoizmu, sa v jeho dome rozohrá kolotoč komických situácií, ktoré bavia divákov už po stáročia. Moliérov Lakomec je posolstvom o tom, že peniaze deformujú charakter a ničia medziľudské vzťahy

10.06.2022

technická univerzita Zvolen

vstup voľný

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

 

 

 

 

 

Záujem je potrebné nahlásiť na [email protected]

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Lesnícka fakulta TUZVO:
VIRTUÁLNA JASKYŇA
Predstavenie technológie a rastového simulátora Sibyla bežne verejnosti neprístupné. Hlavná budova TUZVO (zraz pri vchode).  2 vstupy po 10 osôb 14.00-14.30 a 14.30-15.00

SOKOLIARI
Prehliadka voliér s dravcami, ukážka nácviku sokoliarov. Areál TUZVO (zraz pri Sokoliarni).
Bez nahlasovania. Bezplatne, ale vítaný je dobrovoľný príspevok pre dravcov.
2 predstavenia 15.00-15.30 a 15.30-16.00

Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO🙂
DAŽĎOVÉ ZÁHRADY – Zachytávanie a využitie dažďovej vody v areáli TUZVO (projekt BIOTECH)
Predstavenie projektu BIOTECH technických opatrení na zachytávanie dažďovej vody, zelená strecha a včelí bufet. Areál TUZVO (zraz pri aule). Každý deň od 15.00-15.30

Drevárska fakulta TUZVO:
DIZAJNÉRIUM – Dizajn nábytku a interiéru
Predstavenie študentských prác v oblasti dizajnu nábytku a interiéru. Hlavná budova TUZVO (vstup do co-workingového centra). Bez nahlasovania.
8.6. 14.30-16.00, 9.6. 14.00-16.00, 10.6. 14.00-16.00

10.06.2022

}

15:30

krajská knižnica Ľ. štúra

vstup voľný

ZVOLENSKÍ HERCI V ÉTERI M. URBAN: BETA KDE SI?

 Uvedenie audiozáznamu rozhlasovej hry Dramatického programu Rádia Regina Banská Bystrica v rámci
mini cyklu Zvolenskí herci v éteri.

10.06.2022

}

17:00

štúdio djgt

vstup voľný

VEREJNÝ VÝSTUP Z POHYBOVÉHO WORKSHOPU S DEBRIS COMPANY

Počas festivalu bude prebiehať pohybový workshop pod vedením Stanislavy Vlčekovej a Jozefa Vlka z DEBRIS COMPANY. Pohybový workshop je zameraný na tvorbu telesných akcií, reakcií a situácií odpozorovaných z každodennej reality, na prácu s dychom a dotykom, a v neposlednom rade na budovanie spoločného tempa, na vnímanie a cítenie spoločnej energie, bytia v prítomnom momente. Rámcovou tézou workshopu je téma domov v širokom spektre významov. Účinkujúci herci a študenti predstavia výsledok v podobe verejného výstupu.

10.06.2022

}

19:00

Stará radnica zVOLEN

vstup voľný

FESTIVALOVÝ PODCAST

B. ČAHOJOVÁ BERNÁTOVÁ: ZIMNÉ PASTORÁLE + BESEDA S HOSŤAMI

Dramatický program Rádia Regina Banská Bystrica s audiozáznamom rozhlasovej hry a besedou s hosťami prepojený s festivalovým podcastom.

10.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto: 12 €
II.miesto: 10 €

            20% zľava pre študentov, dôchodcov                a držiteľov ZŤP

Dĺžka predstavenia: 80 min bez prestávky

DIVADLO A.DUCHNOVIČA PREŠOV

Iľja Iľf a Jevgenij Petrov: 12 STOLIČIEK / 12 СТІЛЦІВ

Rafinovaná karikatúra nebezpečného sovietskeho zriadenia a ľudskej chamtivosti

Rafinovaná karikatúra sovietskeho zriadenia a ľudskej chamtivosti sa spája v príbehu Ipolita Vorobjaninova a veľkého kombinátora Ostapa Bendera, ktorých honba za pokladom privedie do rôznych nebezpečných a komických situácií. Literárna predloha akčného a nesmierne vtipného príbehu z roku 1928 sa radí medzi klenoty svetovej literatúry. Komediálna inscenácia ponúka veľké obsadenie a skvelé herecké výkony. Tiež humorom sršiaci text reflektujúci situácie a myšlienky, ktoré ľudstvo sprevádzajú od boľševickej revolúcie (bohužiaľ) až dodnes. Neukojiteľná túžba po majetku a bohatstve ostáva totiž aj v dnešnej dobe rovnaká a charaktery sa veľmi nemenia.
Inscenácia je uvádzaná v rusínskom jazyku.

11. JÚN 2022

11.06.2022

}

17:00

SNG Zámok Zvolen

VSTUPNÉ: 2,70 €

Rezervácia na tel. čísle 045/2453001 alebo mailom na [email protected]

Kapacita je obmedzená.

DIVADELNÁ BAŠTA NA ZÁMKU – MELODRÁMA VO FLORENCII / NA SCÉNE A V OBRAZE

Prednáška Zuzany Ludikovej, kurátorky zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie. Taliansky výraz camerata znamená zhromažďovacie miesto a za svoj názov ho prijal kruh učencov, ktorý sa stretal vo florentskom paláci Giovanniho Mariu de´ Bardi v 70. a 80. rokoch 16. storočia. Komponovali hudobno-dramatické diela, ktoré príležitostne nazývali melodrámami. V divadelných dejinách pojem poznáme ako autonómny scénický a koncertný žáner patetickej deklamácie k hudobnému sprievodu. Členom krúžku bol aj Felice Ficherelli, ktorý pod vplyvom divadelných zážitkov namaľoval Obraz sv. Benedikta unikajúceho pred pokušením, na ktorý sa pozrieme zblízka. Podujatie je vhodné pre mládež 15+ a pre všetkých záujemcov o spojenie výtvarného a divadelného umenia. Možná rezervácia na tel. čísle 045/2453001 alebo mailom na [email protected] .

11.06.2022

}

19:00

park Ľ. štúra zvolen

vstup voľný

FESTIVALOVÝ PODCAST

Špeciálna edícia FESTIVALOVÝCH PODCASTOV, ktorých nahrávanie je prenesené  do exteriéru. Záujemcovia si ich budú môcť nielen vypočuť, ale aj naživo vidieť atmosféru pri nahrávaní. Za mikrofón si sadnú festivalové osobnosti a zaujímaví hostia.

11.06.2022

}

20:00

sala DJGT

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 30 minút

DIVADLO POD PALMOVKOU, Praha, ČR

Tomáš Dianiška: ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU

Sci-fi komédia o slobodných ľuďoch v neslobodnej dobe.

Legendárne pražské Divadlo pod Palmovkou prináša jednu zo svojich najnovších inscenácií v réžii originálneho režiséra, dramatika a herca Tomáša Dianišku. Jeho autorská sci-fi komédia prenesie Matěja, učiteľa dejepisu, a Vaška, milovníka žien, do minulosti. S pomocou mixéra a plutónia zostroja červiu dieru, ktorá vytvorí skratku v čase a roztočí ich divoké dobrodružstvo. Matěj a Vašek musia prežiť v nebezpečnom retro-svete komunistického Československa. Majú len pár hodín na to, aby zachránili svet pred skazou. Atmosféru trefnej komédie dotvárajú piesne z druhej polovice minulého storočia – tie notoricky známe aj tie undergroundové

12. JÚN 2022

12.06.2022

}

štartovné

FESTIVALOVÝ CHARITATÍVNY BEH PRE BUDÚCNOSŤ

Prvý ročník rekreačno-športového podujatia, ktorým sa ZHZ v spolupráci so športovým združením Mišo pripája k iniciatíve nadácie Ekopolis SADÍME BUDÚCNOSŤ zameranej na trvalé zlepšenie životného prostredia. Jej hlavnou myšlienkou je podpora návratu funkčnej zelene do sídel a otvorenej krajiny v lokalitách, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. Získané prostriedky sa použijú na projekty v našom regióne. Vítaní sú všetci, ktorú chcú túto zelenú aktivitu podporiť behom. Štart bude pri Divadle Jozefa Gregora Tajovského.  

12.06.2022

}

21:00

nádvorie zámku

VSTUPNÉ

I.miesto: 10 €
II.miesto: 8 €

            20% zľava pre študentov, dôchodcov                a držiteľov ZŤP

DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

FESTIVALOVÝ KONCERT DJGT

Koncert melódií a piesní z inscenácií DJGT v magickom prostredí zámockého nádvoria

Koncert melódií a piesní z inscenácií DJGT v magickom prostredí zámockého nádvoria bude slávnostne uzatvárať 48. ročník ZHZ. Piesne z obľúbených inscenácií DJGT rozozvučia zámocké múry a budú hudobnou bodkou za festivalovým dianím.

Galéria ZHZ 2021

Usporiadateľ

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

v spolupráci

so SNG Bratislava – Zámok Zvolen

Festival z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

s finančnou podporou BBSK

 

s finančným prispením Mesta Zvolen

Mediálni partneri

Sponzori a reklamní partneri ZHZ 

Kontakty

ADRESA:
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen
POKLADŇA:
Po – Pia: 11:00 – 13:30 / 14:00 – 17:00.
alebo 1 hodinu pred predstavením na Zvolenskom zámku alebo v pokladni DJGT.
Tel. 045-55 51 226
e-mail: [email protected]
INFORMÁCIE:
Informácie: 045-55 51 222
Obchodno-marketingové oddelenie : 045-55 51 208, 045-55 51 246, 0905 932 245, 0905 932 246

Kontaktný formulár

7 + 3 =