Dôležité informácie pre návštevníkov festivalu

Základné informácie

 • Predstavenia 49. ročníka festivalu ZHZ sa budú konať v sále DJGT,  SNG Zámok Zvolen – kaplnka, Stará radnica Zvolen alebo exteriér pred divadlom
 • Vstupenky sú predávané v pokladni predpredaja DJGT a 45 min. pred predstavením (v kaplnke SNG zámok Zvolen alebo v pokladni DJGT)
 • Rezervácia vstupeniek s vyzdvihnutím a platbou v pokladnici DJGT platí 5 dní od dňa rezervácie. Vstupenky si môžete vyzdvihnúť počas otváracích hodín inak rezervácia bude automaticky systémom zrušená a miesta budú uvoľnené k ďalšej rezervácii. V prípade predĺženia rezervácie sa informujte v pokladni DJGT , na tel. čísle 045/55 51 226 alebo mailom [email protected]  
  ZĽAVU JE MOŽNÉ UPLATNIŤ LEN V POKLADNI DJGT
 • Predstavenie 7.6.2023 o 19:30 Divadlo NUDE JEDNÝM DYCHOM // KREHKOSŤ  sa bude konať v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici (vstupenky TU )
 • Rezervácia vstupeniek  je možná cez stránky www.djgt.sk/predstavenie/, www.zhz.sk, mailom [email protected]  alebo telefonicky 045-55 51 226, 045-55 51 246, 0905 932 245, 0905 932 245
 • Prosíme  divákov, aby rešpektovali čas začiatku predstavenia a na predstavenie sa dostavili v dostatočnom časovom predstihu
 • Organizátor festivalu je oprávnený nevyzdvihnuté rezervácie  15 minút pred začiatkom predstavenia dať do predaja iným záujemcom
 • Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť alebo vymieňať
 • Za stratené vstupenky sa náhrada neposkytuje
 • Rozvoz po predstaveniach usporiadateľ nezabezpečuje
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať platné hygienické opatrenia

Organizačné pokyny

 • Na predstavení je zakázané realizovať zvukovú, filmovú, fotografickú nahrávku alebo videozáznam, a to aj pre súkromné potreby
 • Návštevník festivalu je povinný zaujať svoje miesto v hľadisku do začiatku predstavenia
 • Po začiatku predstavenia už nemusí byť vstup do hľadiska povolený
 • Návštevník je povinný akceptovať rezervácie urobené usporiadateľom a rešpektovať pokyny organizačného dozoru
 • Predstavenia sa konajú v prostredí kaplnky SNG-zámok Zvolen alebo v sále DJGT, prípadne pred divadlo DJGT alebo v parku Ľ. Štúra pred divadlom
 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  Návštevník udeľuje súhlas s tým, že fotografie, filmy, či videozáznamy s jeho osobou zrealizované organizátormi v priebehu konania festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité pre potreby organizátora bez peňažnej náhrady a časového alebo priestorového obmedzenia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu a obsadenia účinkujúcich.

Vážení návštevníci, veríme, že tieto usporiadateľské pokyny prijmete s pochopením a ich rešpektovaním prispejete k nerušenému priebehu festivalu.