Dôležité informácie pre návštevníkov festivalu

Základné informácie

 • Vstupenky sú predávané v pokladni predpredaja DJGT a tiež hodinu pred predstavením na Zvolenskom zámku alebo ak je predstavenie presunuté do sály DJGT, tak v pokladni DJGT
 • Rezervácia je možná cez stránky www.djgt.sk/predstavenie/, www.zhz.sk, mailom [email protected]  alebo telefonicky 045-55 51 226, 045-55 51 246, 0905 932 245, 0905 932 246
 • Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť alebo vymieňať.
 • Za stratené vstupenky sa náhrada neposkytuje.
 • I. miesto je I. – IX. rad. V prípade presunu predstavenia do sály DJGT z dôvodu nepriaznivého počasia vstupenky PLATIA.
 • II. miesto je X. – XII. rad. V prípade presunu predstavenia do sály DJGT z dôvodu nepriaznivého počasia sa vracia vstupné.
 • Ak bude predstavenie zrušené pre nepriaznivé počasie, vstupné sa vracia.
 • Pokiaľ je predstavenie začaté, po odohratí 45 minút z predstavenia sa už vstupné nevracia.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo posunúť začiatok predstavenia v prípade nepriaznivého počasia až o 60 minút.
 • Festivalové predstavenia sa konajú v exteriéri na nádvorí Zvolenského zámku, preto upozorňujeme návštevníkov festivalu, aby svoje oblečenie prispôsobili aktuálnym klimatickým podmienkam.
 • Deky usporiadateľ neposkytuje.
 • Rozvoz po predstaveniach usporiadateľ nezabezpečuje.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať platné hygienické opatrenia.

Organizačné pokyny

 • Na predstavení je zakázané realizovať zvukovú, filmovú, fotografickú nahrávku alebo videozáznam, a to aj pre súkromné potreby.
 • Návštevník festivalu je povinný zaujať svoje miesto v hľadisku do začiatku predstavenia.
 • Po začiatku predstavenia už nemusí byť vstup do hľadiska povolený.
 • Návštevník je povinný akceptovať rezervácie urobené usporiadateľom a rešpektovať pokyny organizačného dozoru.
 • Predstavenia sa konajú v prostredí zámockého nádvoria a treba počítať so zmenami počasia. Z tohto dôvodu odporúčame zvážiť tieto vplyvy pri výbere oblečenia.
 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  Návštevník udeľuje súhlas s tým, že fotografie, filmy, či videozáznamy s jeho osobou zrealizované organizátormi v priebehu konania festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité pre potreby organizátora bez peňažnej náhrady a časového alebo priestorového obmedzenia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu a obsadenia účinkujúcich.

Vážení návštevníci, veríme, že tieto usporiadateľské pokyny prijmete s pochopením a ich rešpektovaním prispejete k nerušenému priebehu festivalu.