Dôležité informácie pre návštevníkov festivalu

Základné informácie

 • Predstavenia 50. ročníka festivalu ZHZ sa budú konať v sále DJGT,  SNG Zámok Zvolen – kaplnka, SNG Zámok Zvolen – stĺpová sieň, Štúdio DJGT, Nám. SNP, pred budovou DJGT
 • Vstupenky sú predávané v pokladni predpredaja DJGT a 45 min. pred predstavením  na mieste kde sa predstavenie odohrá
 • Zakúpenie a rezervácia vstupeniek  je možná cez stránky https://vstupenky.djgt.sk/  alebo prostredníctvom stránky www.zhz.sk
 • Rezervácia vstupeniek s vyzdvihnutím a platbou v pokladnici DJGT platí 5 dní od dňa rezervácie. Vstupenky si môžete vyzdvihnúť počas otváracích hodín pokladne inak rezervácia bude automaticky systémom zrušená a miesta budú uvoľnené k ďalšej rezervácii. Viac informácií vám poskytneme na tel. čísle 045-55 51 226, 045-55 51 246, 0905 932 245, 0905 932 246 alebo mailom [email protected] , [email protected]
 • Prosíme  divákov, aby rešpektovali čas začiatku predstavenia a na predstavenie sa dostavili v dostatočnom časovom predstihu
 • Organizátor festivalu je oprávnený nevyzdvihnuté rezervácie  15 minút pred začiatkom predstavenia dať do predaja iným záujemcom
 • Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť alebo vymieňať v pokladni DJGT
 • Za stratené vstupenky sa náhrada neposkytuje
 • Rozvoz po predstaveniach usporiadateľ nezabezpečuje

Organizačné pokyny

 • Na predstavení je zakázané realizovať zvukovú, filmovú, fotografickú nahrávku alebo videozáznam, a to aj pre súkromné potreby
 • Návštevník festivalu je povinný zaujať svoje miesto v hľadisku do začiatku predstavenia
 • Po začiatku predstavenia už nemusí byť vstup do hľadiska povolený
 • Návštevník je povinný akceptovať rezervácie urobené usporiadateľom a rešpektovať pokyny organizačného dozoru

 

 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  Návštevník udeľuje súhlas s tým, že fotografie, filmy, či videozáznamy s jeho osobou zrealizované organizátormi v priebehu konania festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité pre potreby organizátora bez peňažnej náhrady a časového alebo priestorového obmedzenia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu a obsadenia účinkujúcich.

Vážení návštevníci, veríme, že tieto usporiadateľské pokyny prijmete s pochopením a ich rešpektovaním prispejete k nerušenému priebehu festivalu.