Zámocké hry zvolenské

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského (DJGT) v spolupráci so SNG Bratislava – Zámok Zvolen. Koná sa pravidelne každý rok v júni. Od roku 1974 je festival neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen. Opakovane dokazuje, že ide o festival s mimoriadnym prínosom pre divákov, umelcov i hosťujúce divadlá. ZHZ sú unikátne prepojením na historický kolorit Zámku Zvolen, ktorého nádvorie má večer čo večer pod nočnou oblohou neopakovateľnú atmosféru. 48. ročník ZHZ sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Zvolen a Fondu na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. 48. ročník sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Naša Vízia

V roku 2019 vstúpil festival ZHZ do fázy progresívnej transformácie. Zámerom je transformovať ho tak, aby výročný 50. ročník v roku 2024 spĺňal štandardy kvalitného a jedinečného festivalu. Zámerom a cieľom je rozrastenie sa festivalu do nových lokalít mesta, prehlbovanie tematických okruhov programu, príprava kultúrnych, umeleckých a tvorivých aktivít s komunitným zacielením, environmentálnym rozmerom a dôrazom na rozvoj publika. Novú identitu ZHZ symbolizuje aj nový svieži minimalistický grafický vizuál. 48. ročník prinesie počas desiatich dní intenzívnejší program. Festivalu už nepatria len podvečery a večery. Návštevníci nájdu aj vďaka vzájomnému kreatívnemu sieťovaniu s partnerskými regionálnymi inštitúciami bohatý program počas celého dňa. Festivalové aktivity majú rozmanité témy a sú pripravené pre široké vekové aj záujmové spektrum. Zároveň sa rozširuje aj počet miest, kde festival prebieha. Aj preto má 48. ročník motto DOMOV.

usporiadateľ

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

v spolupráci

so SNG Bratislava – Zámok Zvolen

festival z verejných zdrojov podporil

s finančnou podporou BBSK

 

s finančným prispením Mesta Zvolen