Zámocké hry Zvolenské

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského (DJGT). Koná sa pravidelne každý rok v júni. Za svoju štyridsaťpäťročnú existenciu sa festival stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen. Opakovane dokazuje, že ide o festival s mimoriadnym prínosom pre divákov, umelcov i hosťujúce divadlá. ZHZ sú výnimočné prepojením na historický kolorit Zámku Zvolen, ktorého nádvorie má večer čo večer pod nočnou oblohou neopakovateľnú atmosféru. Festival sa každý rok koná v spolupráci so SNG Bratislava – Zámok Zvolen a Mestom Zvolen. Festival finančne podporil Fond na podporu umenia a koná sa s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Naša Vízia

Identita a značka ZHZ vstupuje v roku 2022 do fázy progresívneho pretvárania. Zámerom Divadla J. G. Tajovského je transformovať festival v rozpätí rokov 2019 – 2022 tak, aby výročný 50. ročník v roku 2023 spĺňal najvyššie štandardy kvalitného medzinárodného festivalu. Cieľom je spojiť tradíciu založenú na jedinečnosti historického open-air prostredia nádvoria Zámku Zvolen s moderne artikulovanými víziami pre dnešných divákov a s pridanou hodnotou navyšujúcou zážitky z videných predstavení.

usporiadateľ

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

v spolupráci

so SNG Bratislava – Zámok Zvolen

festival z verejných zdrojov podporil

s finančnou podporou BBSK

 

s finančným prispením Mesta Zvolen