Zámocké hry zvolenské

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského (DJGT) v spolupráci so SNG Bratislava – Zámok Zvolen. Koná sa pravidelne každý rok v júni. Od roku 1974 je festival neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen. Opakovane dokazuje, že ide o festival s mimoriadnym prínosom pre divákov, umelcov i hosťujúce divadlá. ZHZ sú unikátne prepojením na historický kolorit Zámku Zvolen, ktorého nádvorie má neopakovateľnú atmosféru. 49. ročník ZHZ sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Zvolen a Fondu na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. 49. ročník sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Naša Vízia

V roku 2019 vstúpil festival ZHZ do fázy progresívnej transformácie. Zámerom je transformovať ho tak, aby výročný 50. ročník v roku 2024 spĺňal štandardy kvalitného a jedinečného festivalu. Zámerom a cieľom je rozrastenie sa festivalu do nových lokalít mesta, prehlbovanie tematických okruhov programu, príprava kultúrnych, umeleckých a tvorivých aktivít s komunitným zacielením, environmentálnym rozmerom a dôrazom na rozvoj publika. Novú identitu ZHZ symbolizuje aj nový svieži minimalistický grafický vizuál. 49. ročník prinesie počas desiatich dní intenzívnejší program. Festivalu už nepatria len podvečery a večery. Návštevníci nájdu aj vďaka vzájomnému kreatívnemu sieťovaniu s partnerskými regionálnymi inštitúciami bohatý program počas celého dňa. Festivalové aktivity majú rozmanité témy a sú pripravené pre široké vekové aj záujmové spektrum. Zároveň sa rozširuje aj počet miest, kde festival prebieha.

MOTTO 49. ROČNÍKA ZHZ:  Legendy

Tento ročník festivalu ZHZ je venovaný mottu Legendy, ktoré chápeme v krátkosti ako fenomén, symbol toho, čo nielen obdivujeme, ale zároveň tvorí naše vnímanie, osobnosť, estetiku a preferencie. Legendy ako to, čo sa stalo nezabudnuteľným, signifikantným. Legendy ako odraz pravdy, ale aj jej ohýbania. Charakter doby, charakter národa, charakter regiónu, charakter society. Formujúci i deformujúci element. To, za čím prahneme, k čomu sa utiekame, no zároveň nás môže zaslepiť.

Z tejto témy vyplýva aj množstvo otázok: čo chápeme pod pojmom Legendy v súčasnosti, ktorá je poznačená neustálymi stratami ilúzií? Sú v súdobej spoločnosti Legendy už len zaprášenou spomienkou na časy minulé, alebo mýtickým fenoménom, po akom prahneme? Vzbudzujú v nás zbožnú úctu, alebo sú už len pomenovaním ľudskej potreby po senzácii – bez ohľadu na jej pozitívne, či negatívne pozadie? Aké atribúty dnes musí niekto, či niečo splniť, aby sme ho považovali za Legendu?

Na ne, ale aj množstvo ďalších, odpovie bohatá ponuka festivalového programu a záverečná slávnostná premiéra sezóny 2022/2023 v DJGT Hauerland v réžii Petra Palika

ORGANIZÁTOR FESTIVALU ZHZ:  DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je profesionálne činoherné divadlo a najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho primárnym umeleckým zámerom je aktuálne komentovanie celospoločenského diania prostredníctvom regionálnych tém, ale tiež poukazovanie na témy z oblasti environmentalistiky, na základe čoho vznikol aj enviro-program ZELENÁ SCÉNA DJGT. Festival ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ organizuje DJGT od jeho vzniku v roku 1974.

TRANSFORMÁCIA FESTIVALU ZHZ:  V ROKOCH 2019 – 2024

Festival aj tento rok očakávajú isté zmeny, týkajúce sa predovšetkým situovania jednotlivých hracích priestorov. Hlavný večerný program sa z organizačných a bezpečnostných dôvodov tentokrát presúva priamo do priestorov DJGT, vďaka čomu budú mať diváci možnosť navštíviť aj technicky náročnejšie inscenácie, vyžadujúce si klasické divadelné priestory. Prostredie Zámku Zvolen ich privíta zas s komornejšími titulmi, ktoré podčiarkne intímna atmosféra jeho interiérových priestorov. Niekoľko ďalších predstavení a aktivít bude pre návštevníkov pripravených aj v iných častiach mesta, ako napr. v Starej radnici, Krajskej knižnici, Technickej univerzite, priamo na Námestí SNP a mnohých ďalších, aby si každý našiel niečo práve tam, kde sa cíti najlepšie.

49. ROČNÍK ZHZ:  NETRADIČNÉ MIESTA, INTENZÍVNE ZÁŽITKY

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je profesionálne činoherné divadlo a najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho primárnym umeleckým zámerom je aktuálne komentovanie celospoločenského diania prostredníctvom regionálnych tém, ale tiež poukazovanie na témy z oblasti environmentalistiky, na základe čoho vznikol aj enviro-program ZELENÁ SCÉNA DJGT. Festival ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ organizuje DJGT od jeho vzniku v roku 1974.

VÝBER HOSŤUJÚCICH INSCENÁCIÍ:  DRAMATURGICKÁ RADA ZHZ

V programe ZHZ 2023 sa predstavia inscenácie, ktoré reflektujú nielen festivalové motto LeGENdy, ale aj celkovú dramaturgiu divadla, v ktorej sa tematicky konfrontujú lokálne otázky v globálnom kontexte. Sú to inscenácie ako regionálnych divadiel, tak aj divadiel z iných častí Slovenska, Českej republiky a Španielska, reflektujúce špecifické legendárne/regionálne témy a osobnosti. Inscenácie vyberala podľa dramaturgického konceptu DJGT Dramaturgická rada ZHZ 2023 v zložení: PETER PALIK, umelecký šéf DJGT, predseda Dramaturgickej rady, JÁN CHALUPKA, dramaturg DJGT, BARBORA CANNEROVÁ, lektorka dramaturgie DJGT a externí spolupracovníci – divadelný kritik, výskumník a environmentalista MILO JURÁNI a dramaturg a pedagóg JAROSLAV VOĽANSKÝ.

ENVIRONMENTÁLNE OPATRENIA POČAS ZHZ 2023:

DJGT prikladá environmentálnym opatreniam plnú vážnosť, čo viedlo v roku 2021  k vzniku enviro-programu ZELENÁ SCÉNA. Deklaruje záväzok DJGT myslieť, konať a tvoriť pre trvalo udržateľné životné prostredie. DJGT ich aplikuje v samotnej prevádzke divadla i v dramaturgii a zároveň sa v zelených témach priebežne vzdeláva. V apríli 2022 zorganizovalo celodenný workshop „Kompas udržateľnosti v divadle“ a inšpirácie z neho poslúžili aj pri príprave ZHZ.  (najjednoduchšie je túto vetu proste vyhodiť, ale ak chceme vypichnúť tohtoročný top v rámci nášho úsilia, môžeme sem uviesť Sme krajina.)

Festival ZHZ bude po úspešnej predchádzajúcej spolupráci s o. z. OČAMI PRÍRODY aj tento rok monitorovať enviro-hliadka. (bude/nebude?) Zároveň sú do festivalového programu vyberané inscenácie a aktivity, ktoré sa téme environmentalistiky priamo venujú. Okrem nich sa v rámci zelenej línie aj počas 49. ročníka budú môcť návštevníci zapojiť do charitatívneho podujatia „Beh pre budúcnosť“, z ktorého výťažok poputuje na činnosť nadácie Ekopolis pod názvom „Sadíme budúcnosť“.

ZHZ 2023:  FESTIVALOVÁ ATMOSFÉRA

Nezabudnuteľnú atmosféru festivalu ZHZ budú aj tento rok mapovať FESTIVALOVÉ PODCASTY, FESTIVALOVÉ MINÚTY a FESTIVALOVÉ FOTOGRAFIE. Nahrávanie festivalových podcastov s výnimočnými hosťujúcimi hviezdami i domácimi osobnosťami sa tentokrát presunie do neformálneho prostredia Obývačky vo FUN Zóne Zvolen

usporiadateľ

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

v spolupráci

so SNG Bratislava – Zámok Zvolen

festival z verejných zdrojov podporil

s finančnou podporou BBSK

 

s finančným prispením Mesta Zvolen