Zámocké hry zvolenské

Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ) je najstarším divadelným plenérovým festivalom na Slovensku. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského (DJGT) v spolupráci so SNG Bratislava – Zámok Zvolen. Koná sa pravidelne každý rok v júni. Od roku 1974 je festival neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen. Opakovane dokazuje, že ide o festival s mimoriadnym prínosom pre divákov, umelcov i hosťujúce divadlá. ZHZ sú unikátne prepojením na historický kolorit Zámku Zvolen, ktorého nádvorie má neopakovateľnú atmosféru. 50. ročník ZHZ sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Zvolen a Fondu na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. 50. ročník sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Naša Vízia

V roku 2019 vstúpil festival ZHZ do fázy progresívnej transformácie. Zámerom je transformovať ho tak, aby výročný 50. ročník v roku 2024 spĺňal štandardy kvalitného a jedinečného festivalu. Zámerom a cieľom je rozrastenie sa festivalu do nových lokalít mesta, prehlbovanie tematických okruhov programu, príprava kultúrnych, umeleckých a tvorivých aktivít s komunitným zacielením, environmentálnym rozmerom a dôrazom na rozvoj publika. Novú identitu ZHZ symbolizuje aj nový svieži minimalistický grafický vizuál. 49. ročník prinesie počas desiatich dní intenzívnejší program. Festivalu už nepatria len podvečery a večery. Návštevníci nájdu aj vďaka vzájomnému kreatívnemu sieťovaniu s partnerskými regionálnymi inštitúciami bohatý program počas celého dňa. Festivalové aktivity majú rozmanité témy a sú pripravené pre široké vekové aj záujmové spektrum. Zároveň sa rozširuje aj počet miest, kde festival prebieha.

MOTTO 50. ROČNÍKA ZHZ:  OTVORENÉ HORIZONTY

Ďalšie významné jubileum v tomto roku zaznamená i Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské, ktorého päťdesiaty ročník významne obohatí kultúrnu ponuku mesta a regiónu v dňoch 7. – 16. júna. Na jeho začiatku v priestoroch SNG Zámok Zvolen bude vernisáž tematickej výstavy, ktorá vznikla v spolupráci s Divadelným ústavom. Zlaté jubileum bude aj súbežným  leitmotívom festivalu ZHZ s mottom OTVORENÉ HORIZONTY. Slávnostné výročie  vyvrcholí v sále DJGT večerným galakoncertom 15. júna, počas ktorého si divadlo a jeho hostia i diváci netradične zrekapitulujú festivalové polstoročie.

Večerný program ZHZ sa z viacerých dôvodov uskutoční prevažne v sále a štúdiu DJGT a vo svojej štruktúre ponúkne aj technicky náročnejšie produkcie, ktoré by inak neboli prenosné na zámocké nádvorie. Diváci však zažijú jedinečné prepojenie divadelného umenia s historickou scenériou v podvečernom termíne, keď sa budú v zámockých interiéroch hrať komorné inscenácie.

ORGANIZÁTOR FESTIVALU ZHZ:  DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je profesionálne činoherné divadlo a najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho primárnym umeleckým zámerom je aktuálne komentovanie celospoločenského diania prostredníctvom regionálnych tém, ale tiež poukazovanie na témy z oblasti environmentalistiky, na základe čoho vznikol aj enviro-program ZELENÁ SCÉNA DJGT. Festival ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ organizuje DJGT od jeho vzniku v roku 1974.

TRANSFORMÁCIA FESTIVALU ZHZ:  V ROKOCH 2019 – 2024

Festival aj tento rok očakávajú isté zmeny, týkajúce sa predovšetkým situovania jednotlivých hracích priestorov. Hlavný večerný program sa z organizačných a bezpečnostných dôvodov tentokrát presúva priamo do priestorov DJGT, vďaka čomu budú mať diváci možnosť navštíviť aj technicky náročnejšie inscenácie, vyžadujúce si klasické divadelné priestory. Prostredie Zámku Zvolen ich privíta zas s komornejšími titulmi, ktoré podčiarkne intímna atmosféra jeho interiérových priestorov. Niekoľko ďalších predstavení a aktivít bude pre návštevníkov pripravených aj v iných častiach mesta, ako napr. v Starej radnici, Krajskej knižnici, Technickej univerzite, priamo na Námestí SNP a mnohých ďalších, aby si každý našiel niečo práve tam, kde sa cíti najlepšie.

50. ROČNÍK ZHZ:  NETRADIČNÉ MIESTA, INTENZÍVNE ZÁŽITKY

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je profesionálne činoherné divadlo a najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho primárnym umeleckým zámerom je aktuálne komentovanie celospoločenského diania prostredníctvom regionálnych tém, ale tiež poukazovanie na témy z oblasti environmentalistiky, na základe čoho vznikol aj enviro-program ZELENÁ SCÉNA DJGT. Festival ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ organizuje DJGT od jeho vzniku v roku 1974.

VÝBER HOSŤUJÚCICH INSCENÁCIÍ:  DRAMATURGICKÁ RADA ZHZ

Prvý festivalový večer bude patriť slávnostnej premiére hry Jozefa Mokoša Verná nevera. Divadelný tvorca, ktorý zanechal výraznú stopu v našom regióne je autorom originálnej variácie na commediu dell´arte. Inscenáciu so satirickými autorskými piesňami, s prvkami artistickej štylizácie a klauniády pripravuje inscenačný tím pod režijným vedením umeleckého šéfa DJGT Petra Palika. Dramaturgiu najstaršieho a najväčšieho open air divadelného festivalu na Slovensku v priebehu desiatich dní, okrem významných slovenských divadiel, budú koncepčne dotvárať atraktívne inscenácie z Česka, Izraela, Nemecka a Srbska. Pripravené sú aj rôzne scénické čítania, výstavy, dielne, prezentácie či živé nahrávania obľúbených podcastov.

Inscenácie vyberala podľa dramaturgického konceptu DJGT Dramaturgická rada ZHZ 2024 v zložení: PETER PALIK, umelecký šéf DJGT, predseda Dramaturgickej rady, JÁN CHALUPKA, dramaturg DJGT a externí spolupracovníci – MARTA LJUBKOVÁ, dramaturgička a dramaturg a pedagóg JAROSLAV VOĽANSKÝ.

ENVIRONMENTÁLNE OPATRENIA POČAS ZHZ 2024:

DJGT prikladá environmentálnym opatreniam plnú vážnosť, čo viedlo v roku 2021  k vzniku enviro-programu ZELENÁ SCÉNA. Deklaruje záväzok DJGT myslieť, konať a tvoriť pre trvalo udržateľné životné prostredie. DJGT ich aplikuje v samotnej prevádzke divadla i v dramaturgii a zároveň sa v zelených témach priebežne vzdeláva. V apríli 2022 zorganizovalo celodenný workshop „Kompas udržateľnosti v divadle“ a inšpirácie z neho poslúžili aj pri príprave ZHZ.  (najjednoduchšie je túto vetu proste vyhodiť, ale ak chceme vypichnúť tohtoročný top v rámci nášho úsilia, môžeme sem uviesť Sme krajina.)

Festival ZHZ bude po úspešnej predchádzajúcej spolupráci s o. z. OČAMI PRÍRODY aj tento rok monitorovať enviro-hliadka. (bude/nebude?) Zároveň sú do festivalového programu vyberané inscenácie a aktivity, ktoré sa téme environmentalistiky priamo venujú. Okrem nich sa v rámci zelenej línie aj počas 49. ročníka budú môcť návštevníci zapojiť do charitatívneho podujatia „Beh pre budúcnosť“, z ktorého výťažok poputuje na činnosť nadácie Ekopolis pod názvom „Sadíme budúcnosť“.

ZHZ 2024:  FESTIVALOVÁ ATMOSFÉRA

Nezabudnuteľnú atmosféru festivalu ZHZ budú aj tento rok mapovať FESTIVALOVÉ PODCASTY, FESTIVALOVÉ MINÚTY a FESTIVALOVÉ FOTOGRAFIE. Nahrávanie festivalových podcastov s výnimočnými hosťujúcimi hviezdami i domácimi osobnosťami sa tentokrát presunie do neformálneho prostredia Obývačky vo FUN Zóne Zvolen

usporiadateľ

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

v spolupráci

so SNG Bratislava – Zámok Zvolen

festival z verejných zdrojov podporil

s finančnou podporou BBSK

 

s podporou Mesta Zvolen